Opóźnienie w spłacie kredytu – jakie konsekwencje?

Podstawowym obowiązkiem, z jakiego musi wywiązać się kredytobiorca, jest terminowa spłata zaciągniętego zobowiązania. Kolejne raty mają być uiszczane zgodnie z ustalonym na początku harmonogramem, jednak niekiedy zdarza się, że splot różnych niespodziewanych okoliczności prowadzi do powstania problemu ze spłatą kredytu. Z czego najczęściej  to wynika? Ile można się spóźnić z zapłatą comiesięcznej raty? Co w takiej sytuacji robi bank? Jaka jest wysokość odsetek za opóźnienia? Sprawdź odpowiedzi na te oraz inne pytania, aby uchronić się przed przykrymi konsekwencjami wynikającymi z braku spłaty kredytu!

Dlaczego dochodzi do opóźnień w spłacie kredytu?

Czasami powód opóźnienia w spłacie raty kredytu jest błahy – po prostu w wyniku zajęcia głowy przez liczne obowiązki osobiste i zawodowe dochodzi do przeoczenia wyznaczonego terminu płatności, a na domiar złego zapomni się o ustawieniu automatycznego zlecenia stałego. Niestety problem ze spłatą kredytu może mieć również znacznie poważniejszą genezę. W większości przypadków ich podłoże stanowi nagłe pogorszenie się czyjejś sytuacji materialnej. O ile są to jedynie przejściowe trudności ze spięciem domowego budżetu wywołane jednorazowymi nadprogramowymi wydatkami, raczej nie ma się co martwić, tylko trzeba starać się jak najszybciej wyjść na prostą. Gorzej, gdy chodzi o większe problemy natury finansowej spowodowane chociażby ciężką chorobą i koniecznością pokrycia kosztów leczenia lub rehabilitacji, czy też zwolnieniem z pracy i utratą głównego źródła dochodu.

Co robić w sytuacji opóźnienia w spłacie raty kredytu?

Należy też mieć świadomość, że instytucja kredytująca na pewno inaczej podejdzie do jednodniowego opóźnienia, niż do tego, które wynosi tydzień, czy miesiąc. Najpierw bank reaguje na brak spłaty kredytu, nawiązując kontakt z kredytobiorcą w celu zdyscyplinowania go i przypomnienia o uiszczeniu raty. Czyni to telefonicznie albo wysyłając wezwanie do zapłaty mailem, czy tradycyjnym listem. Dopiero później przychodzi czas na nieco bardziej zdecydowane działania: wypowiedzenie umowy kredytowej, skierowanie sprawy do sądu albo rozpoczęcie procedury windykacyjnej. Dlatego, jeśli przegapisz termin, zrób wszystko, aby jak najszybciej uregulować zaległości. Natomiast, gdy Twoje problemy finansowe są większe, zgłoś ten fakt do banku. Stworzy to przestrzeń do wspólnego wypracowania korzystnego dla obu stron rozwiązania, takiego jak: przesunięcie terminu spłaty, wakacje kredytowe, czy karencja.

Z czym wiąże się opóźnienie w spłacie kredytu? Podsumowanie

Negatywne konsekwencje finansowe, polegające na poniesieniu dodatkowych kosztów wynikających z naliczenia odsetek karnych za opóźnienie, to jedno. Równocześnie należy pamiętać, że banki na bieżąco przesyłają do BIK dane dotyczące poszczególnych kredytobiorców (w tym również informacje o ewentualnych zaległościach w spłacie zadłużenia). Te zdarzenia są rejestrowane w Biurze Informacji Kredytowej i przyczyniają się do pogorszenia historii kredytowej konkretnej osoby. Kiedy przylgnie do Ciebie łatka niesolidnego dłużnika, w przyszłości możesz mieć problemy z zaciągnięciem kolejnego kredytu. Warto więc trzymać się ustaleń zawartych w harmonogramie spłaty.