Okres kredytowania – co to jest i jaki wybrać?

Zaciągając kredyt, kredytobiorca musi zadecydować o kilku ważnych kwestiach. Z instytucją kredytującą ustala się między innymi ilość pożyczanych środków pieniężnych oraz zasady i termin spłaty. Istotne znaczenie ma również to, żeby dobrze wybrać długość okresu kredytowania. Co to takiego? Jak wypływa na zdolność kredytową, czy wysokość rat i całkowity koszt kredytu? Ile może wynieść minimalny oraz maksymalny okres kredytowania? Pytań jest wiele, dlatego zapoznaj się z naszym artykułem i sprawdź najważniejsze informacje na ten temat!

Czym jest okres kredytowania? Definicja

Okres kredytowania to okres, na jaki bank udziela kredytu. W tym terminie kredytobiorca ma obowiązek spłacić zaciągnięte zobowiązanie finansowe wraz z ustalonymi odsetkami i innymi opłatami dodatkowymi. Długość okresu kredytowania jest jednoznacznie wskazana w umowie kredytowej i może być różna w zależności od rodzaju i kwoty kredytu, oferty danego banku, czy indywidualnych potrzeb osoby, która chce uzyskać dodatkowe źródło finansowania.

Ile wynosi minimalny i maksymalny okres kredytowania?

Jeśli chodzi o minimalny okres kredytowania, najczęściej wskazuje się, że jest to 12-24 miesięcy, z kolei najdłuższy termin spłaty kredytu hipotecznego to 30-35 lat, choć Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) rekomenduje, żeby długość okresu kredytowania nie przekraczała 25 lat. Trzeba jednak liczyć się z tym, że banki mają w tym zakresie własne ustalenia, zatem zawsze warto dopytać o szczegóły.

W związku z tym pojawia się kolejna wątpliwość – co jest lepsze: krótszy, czy dłuższy okres kredytowania? Podstawowa zaleta tej pierwszej opcji to możliwość szybkiej spłaty zobowiązania, jednak mankamentem okazują się wyższe raty. Natomiast atutem maksymalnego okresu kredytowania jest mniejsze miesięczne obciążenie domowego budżetu i możliwość zachowania płynności finansowej, lecz jako główną wadę wskazuje się bardzo wysoki ostateczny koszt kredytu. Trzeba więc świadomie podejść do tego tematu, aby później nie żałować dokonanego wyboru.

Jak wybrać najlepszy okres kredytowania?

Decyzja dotycząca długości okresu kredytowania powinna zostać starannie i wieloaspektowo przemyślana. Pośpiech nie jest tu wskazany, zamiast tego liczy się skrupulatność, myślenie o ewentualnym ryzyku oraz przyjęcie odpowiedzialnej postawy. Przede wszystkim należy dokładnie przeanalizować swoją aktualną sytuację materialną oraz pomyśleć o przyszłości i planowanych wydatkach, czy większych inwestycjach. Dzięki temu możliwe będzie racjonalne zarządzanie domowym budżetem. Priorytetem jest zawsze ocenienie realnej zdolności kredytobiorcy do spłaty rat według ustalonego harmonogramu.

Długość okresu kredytowania – podsumowanie

Już teraz wiesz nieco więcej o okresie kredytowania. Masz też świadomość, że trzeba tu zwrócić uwagę na wszystkie „za” i „przeciw”, ponieważ każda sytuacja jest inna i wymaga spersonalizowanego podejścia. Dlatego, gdy zaczniesz poszukiwać dla siebie odpowiedniego kredytu, pamiętaj o zaprezentowanych powyżej wskazówkach. Zastosuj je w praktyce, a będziesz w stanie dokonać racjonalnego wyboru, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom oraz możliwościom finansowym (aktualnym oszczędnościom i potencjalnym szansom na zarobek), zminimalizujesz jednocześnie ryzyko wystąpienia problemów z terminową spłatą zaciągniętego zobowiązania. Powodzenia w poszukiwaniu optymalnego rozwiązania!