Kredyt firmowy – czy i kiedy opłaca się go zaciągnąć?

Wśród licznych produktów bankowych, jakie są teraz dostępne, na uwagę zasługuje również kredyt dla firm. Co to jest? Czy zaciągnięcie takiego zobowiązania stanowi ryzykowną grę, czy krok poczyniony w kierunku realizacji ambitnych planów rozwojowych? Gdzie sprawdzić, jak prezentuje się aktualna oferta kredytów firmowych? Już teraz przekonaj się, o czym powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca, który poszukuje zewnętrznego źródła finansowania!

Kredyt firmowy – definicja i rodzaje

Kredyt dla firm, jak już wskazuje sama jego nazwa, jest udzielany osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Natomiast nie mogą z niego skorzystać klienci indywidualni. Punkt wyjścia stanowi tutaj umowa kredytowa, na podstawie której bank zobowiązuje się oddać określoną kwotę do dyspozycji kredytobiorcy, który z kolei musi w wyznaczonym terminie zwrócić te środki pieniężne wraz z odsetkami. Wyróżnia się między innymi następujące rodzaje kredytów firmowych: obrotowy, w rachunku bieżącym, inwestycyjny, hipoteczny albo pomostowy. Jak wybrać konkretny wariant spośród wszystkich możliwych? Najlepiej sprawdzić ranking kredytów firmowych.

Kredyt na firmę – czym różni się od innych kredytów?

Kredyty firmowe wyróżniają się przede wszystkim tym, że są kierowane do ograniczonego grona beneficjentów oraz opiewają na wyższe kwoty i mogą mieć wydłużony okres kredytowania. Ponadto kredytobiorcom stawia się odmienne wymagania, inaczej wygląda też procedura przyznawania kredytu. Gdzie znaleźć kredyt na firmę? Obecnie oferuje je większość największych oraz najpopularniejszych banków w Polsce. W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat należy skontaktować się z wybraną instytucją finansową (telefoniczne lub przez Internet) albo osobiście udać się do najbliższego oddziału.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby otrzymać kredyt firmowy?

Najważniejsze formalności, których należy dopełnić ubiegając się o kredyt dla firm jest przygotowanie kompletu dokumentów. Będzie to na przykład: zaświadczenie o wpisie do CEIDG, wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON. Liczy się także odpowiednia zdolność i historia kredytowa, niekiedy jest wymagany również biznesplan oraz zabezpieczenie kredytu. Natomiast analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa bank przeprowadzi w oparciu o przedstawione bilanse, sprawozdania, raporty, czy deklaracje podatkowe.

Zasady przyznawania kredytów dla firm

Bardzo często zasady przyznawania kredytów firmowych różnią się między sobą w zależności od polityki konkretnego banku, dlatego każdą sprawę najlepiej rozpatrywać indywidualnie. Niektóre instytucje finansowe wymagają chociażby, aby firma miała określony staż – na przykład 6 lub 12 miesięcy prowadzenia działalności. Zawsze warto więc dopytać o szczegóły.

Czy warto wziąć kredyt na firmę? Podsumowanie

Za główne zalety kredytów firmowych uznaje się przede wszystkim możliwość zachowania płynności finansowej i zaspokojenia bieżących wydatków, ale też szansę na sfinansowanie inwestycji, które mają wysoki potencjał generowania zysków. Widać więc, że można postawić na to rozwiązanie, zarówno rozkręcając biznes, jak i planując rozwój przedsiębiorstwa na późniejszym etapie prowadzenia działalności gospodarczej.

Trzeba pamiętać, żeby korzystając z kredytu dla firm dokładnie przeanalizować potrzeby biznesowe oraz możliwości spłaty zobowiązania, aby uniknąć nadmiernego zadłużenia, które mogłoby negatywnie wpłynąć na finanse przedsiębiorstwa. Świadome podejście oraz zrobienie listy wszystkich plusów i minusów to ważny składnik recepty na sukces.