Co warto wiedzieć o parabankach?

Pieniądze można pożyczać nie tylko w bankach, ale również w pozabankowych instytucjach finansowych, czyli parabankach. Co to takiego? Na jakich zasadach działają? Czy warto zaufać parabankom? Dla kogo ich oferta może wydać się interesująca? Banki a parabanki – w czym tkwi różnica? Sprawdź najważniejsze informacje na ten temat!

Czym jest parabank? Definicja pojęcia

W polskim porządku prawnym nie funkcjonuje legalna definicja parabanku. Jednak w literaturze można spotkać się z próbami wytłumaczenia tego interesującego nas pojęcia. Wskazane określenie jest potocznie stosowane do podmiotów, które nie są bankami, aczkolwiek prowadzą charakterystyczną dla nich działalność – konkretny zakres świadczonych usług zależy od specyfiki poszczególnych placówek. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że czynią one to na podstawie innych przepisów niż te zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (na przykład w oparciu o ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny). Parabanki w Polsce zaczęły pojawiać się na początku lat 90. ubiegłego wieku.

Jaka jest różnica pomiędzy bankiem a parabankiem?

Banki a parabanki – podstawowa różnica pomiędzy nimi, dostrzegalna na pierwszy rzut oka, to inna nazwa. Ponadto, jak zostało już wcześniej podkreślone, różna jest podstawa prawna ich działania. Porównując ze sobą te dwa podmioty, należy też wskazać, że parabanki znajdują się poza tradycyjnym sektorem bankowym: nie podlegają zewnętrznej kontroli Komisji Nadzoru Finansowego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Parabanki – jakie niosą zagrożenia?

Parabanki a bezpieczeństwo to temat, który porusza opinię publiczną. Dlatego też wiele mówi się na temat potencjalnych zagrożeń dla klientów, jaki niosą za sobą parabanki (zwłaszcza te działające na granicy prawa). Na tej liście można umieścić na przykład: stosowanie nieuczciwych praktyk (brak odpowiednich regulacji tworzy przestrzeń do oszustw), kradzież tożsamości, a także ryzyko wpadnięcia w pętlę zadłużenia w związku z ukrytymi opłatami lub wysokim oprocentowaniem pożyczek w parabankach. Aby uniknąć takich niebezpieczeństw, najlepiej wykazywać się rozwagą i odpowiedzialnością oraz korzystać wyłącznie z legalnych instytucji finansowych.

Jakie są zalety parabanków?

Parabanki – dla kogo skorzystanie z ich oferty jest dobrym rozwiązaniem? Dla wszystkich w nagłej potrzebie, którzy potrzebują szybkiego zastrzyku gotówki i ze względu na to, że znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, dostrzegają mocne strony tej opcji. Za najważniejsze zalety krótkoterminowej pożyczki w parabanku (chwilówki) uznaje się: ograniczone do minimum formalności, przyjazne zasady udzielania finansowania, elastyczne podejście do oceny zdolności kredytowej, różnorodność (do wyboru jest wiele ofert) oraz skrócony czas rozpatrywania wniosków. Dzięki temu także osoby zadłużone, ze złą historią kredytową oraz z niskimi dochodami mają możliwość otrzymania potrzebnego wsparcia finansowego. Niekiedy okazuje się, że dla takich ludzi to jedyna dostępna opcja umożliwiająca podreperowanie domowego budżetu.

Czy warto brać pożyczki w parabankach? Podsumowanie

Choć parabanki cieszą się popularnością, decyzję o zaciągnięciu takiej pożyczki należy dokładnie przemyśleć. Warto wcześniej zapoznać się z listą pozabankowych instytucji finansowych, które działają zgodnie z prawem oraz są wiarygodne, a przez to godne zaufania. Kluczowe jest również sprawdzenie, jakie będą całkowite koszty pożyczki w parabanku, aby mieć pewność, że nie napotka się problemów z terminową spłatą zobowiązania.