Co to jest transza kredytu?

Wypłata kredytu nie zawsze jest realizowana jednorazowo. Niekiedy kwota przyznanych środków pieniężnych zostaje podzielona, a następnie jest wypłacana w częściach. Taka sytuacja zachodzi między innymi w przypadku kredytu hipotecznego w transzach. Kiedy jeszcze stosuje się to rozwiązanie? Czym jest harmonogram wypłaty transz? Zapoznaj się z zamieszczonymi poniżej informacjami, aby poszerzyć swoją wiedzę na ten temat!

Transza kredytu – definicja

Transza kredytu to część zaciągniętego zobowiązania, jaką bank stopniowo wypłaca klientowi. Takie rozwiązanie uznaje się za przeciwieństwo trybu, w którym z góry przekazywana jest całość kapitału kredytowego. Cykliczne przelewanie środków na konto kredytobiorcy ma odbywać się według ustalonego harmonogramu wypłaty transz, stanowiącego załącznik do zawartej umowy kredytowej. W tym dokumencie szczegółowo są określone kwoty i terminy oraz warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać następną transzę.

Jakie kredyty wypłacane są w transzach?

Najczęściej w transzach, czyli partiami wypłacany jest kredyt budowlano-hipoteczny, a więc ten przeznaczony na sfinansowanie budowy domu. W takich przypadkach bank wypłaca kolejną część zobowiązania po sprawdzeniu postępu wykonywanych prac budowlanych. Również kredyt studencki jest wypłacany w comiesięcznych transzach (maksymalnie sześćdziesięciu dla studentów i czterdziestu dla doktorantów: po dziesięć w każdym roku akademickim, czyli od października do lipca). O ich wysokości decyduje kredytobiorca, może to być 400, 600, 800 albo 1000 złotych miesięcznie. Istnieje możliwość, aby w dowolnym momencie trwania umowy kredytowej zmienić wysokość miesięcznej transzy – w tym celu wystarczy złożyć wniosek.

Wady i zalety kredytów hipotecznych wypłacanych w transzach – poznaj je!

Dla kredytobiorcy swego rodzaju mankamentem hipotecznego kredytu wypłacanego w transzach może być konieczność prowadzenia na bieżąco dokumentacji (m.in. gromadzenie faktur za zakup materiałów albo wykonywanie zdjęć postępów na placu budowy). Ma ona potwierdzać, czy prace budowlane lub remontowo-wykończeniowe przewidywane dla danego etapu zostały zrealizowane zgodnie z kosztorysem i możliwe jest przejście do kolejnej fazy projektu. Niewywiązanie się z tego obowiązku, czyli nierozliczenie poprzedniej transzy, może być podstawą do wstrzymania dalszego finansowania.

Natomiast atutem opisywanej opcji, ważnym z perspektywy banku, jest ograniczenie ewentualnego ryzyka oraz uzyskanie swego rodzaju zabezpieczenia przed tym, że przekazane środki pieniężne zostaną wykorzystane na inny cel. Z kolei kredytobiorca może elastycznie zarządzać posiadanym budżetem i krok po kroku realizować nawet skomplikowane inwestycję, zachowując przy tym płynność finansową.

Kredyt wypłacany w transzach – podsumowanie

Planujesz budowę wymarzonego domu? A może chcesz rozpocząć studia? Jeśli w jednym albo drugim przypadku nie dysponujesz odpowiednim budżetem i będziesz ubiegać się o kredyt (odpowiednio: hipoteczny lub studencki), najprawdopodobniej zostanie on wypłacony w transzach. Dzięki temu w praktyce przekonasz się, jak przebiega etapowe przekazanie kredytobiorcy środków pieniężnych, jakie pożyczył od banku.