Aneks do umowy kredytowej – co może się zmienić?

Czasami zdarza się, że niezbędne jest wprowadzenie zmian do podpisanej umowy kredytowej. Trzeba jednak dopełnić wtedy odpowiednich formalności, zatem wiąże się to z koniecznością sporządzenia aneksu. Co to takiego? Jaka powinna być jego treść? Czy istnieje jakiś z góry narzucony wzór aneksu do umowy kredytowej? Przedstawiamy odpowiedzi na te oraz inne pytania. Sprawdź, co każdy kredytobiorca powinien wiedzieć na ten temat!

Czym jest aneks zmieniający umowę kredytową?

Aneks do umowy kredytowej to rodzaj dokumentu formalno-prawnego, w którym instytucja udzielająca kredytu oraz kredytobiorca wyrażają zgodę na zmianę lub uzupełnienie określonych warunków ustalonych w treści pierwotnej umowy. Takie działanie może wynikać z inicjatywy zarówno jednej, jak i drugiej strony. Zmiana umowy kredytu i stworzenie aneksu do niej ma najczęściej miejsce w przypadku kredytów hipotecznych, które wyróżniają się bardzo długim okresem kredytowania – w końcu przez te 25-30 lat, podczas których następuje ich spłata, może się naprawdę wiele zmienić (między innymi w zakresie sytuacji gospodarczej naszego kraju). Trzeba jednoznacznie podkreślić, że aneks nie powinien być traktowany jako całkiem nowa umowa, jest bowiem dodatkiem do niej.

Jakich zmian może dotyczyć aneks umowy kredytu?

Istnieje możliwość, żeby aneks zmieniający umowę kredytową dotyczył chociażby: wydłużenia okresu kredytowania, zamiany oprocentowania kredytu ze zmiennego na stałe, zwiększenia lub zmniejszenia kwoty kredytu, zmiany waluty, wcześniejszej spłaty zobowiązania, zmiany systemu spłaty rat, modyfikacji w harmonogramie spłaty, zmiany danych osobowych kredytobiorcy (w tym jego miejsca zamieszkania i zameldowania oraz miejsca pracy), czy zmiany dotychczasowego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu.

Katalog elementów, jakich może dotyczyć zmiana umowy kredytu, nie jest zamknięty (podano wyłącznie kilka najczęściej spotykanych przykładów), tylko stanowi otwartą kwestię, wszystko zależy więc od konkretnych okoliczności. Jednocześnie pokazuje to, że nie istnieje gotowy wzór aneksu do umowy kredytowej, który zawsze obowiązuje, ponieważ ostateczna treść charakteryzowanego dokumentu zależy od różnych czynników.

Kiedy należy podpisać aneks umowy kredytu? Podsumowanie

W celu zainicjowania związanej z tym procedury niezbędne jest złożenie wniosku w banku, w którym zaciągnęło się swój kredyt i uargumentowanie w nim, jakie modyfikacje chce się wprowadzić. Zatem najpierw starannie uzupełnia się odpowiedni formularz (najczęściej jest on zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej danego podmiotu), a potem trzeba czekać na odpowiedź. Jeśli wszystko pójdzie po Twojej myśli, dojdzie do podpisania aneksu do umowy kredytowej. Równocześnie należy mieć na uwadze, że zwykle wiąże się to z koniecznością poniesienia nadprogramowych kosztów (zwykle trzeba zapłacić od 100 złotych do 400 złotych).

Już teraz wiesz, kiedy może nastąpić zmiana umowy kredytu i z jakimi formalnościami się to wiąże. Zapamiętaj te informacje, zwłaszcza jeśli masz kredyt albo w najbliższym czasie zamierzasz go zaciągnąć. Dzięki temu będziesz dysponować wiedzą, która przyda Ci się do świadomego zadecydowania, czy aneks zmieniający umowę kredytową jest dla Ciebie korzystnym rozwiązaniem.