Scoring BIK – czym jest ocena punktowa?

Przed podjęciem decyzji o przyznaniu kredytu osobie zainteresowanej uzyskaniem wsparcia finansowego, bank weryfikuje zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy, zwracając uwagę między innymi na scoring BIK. Takie działanie pozwala ocenić wiarygodność konkretnej osoby jako dłużnika oraz oszacować ryzyko wiążące się z pożyczeniem jej określonej kwoty pieniędzy. Jest to możliwe za sprawą analizy informacji, które gromadzi i dostarcza Biuro Informacji Kredytowej. Już teraz sprawdź, jakie znaczenie w praktyce ma ocena punktowa!

Co to jest scoring BIK?

Scoring BIK to ocena punktowa wystawiana przez Biuro Informacji Krajowej każdej osobie, która spłacała w przeszłości albo aktualnie spłaca jakieś zobowiązanie kredytowe (np. kredyt hipoteczny). Wartość ta jest wyrażana jako liczba znajdująca się w przedziale 1 do 100. Im więcej punktów, tym wyższa wiarygodność kredytobiorcy, natomiast bardzo niski scoring BIK nie rokuje najlepiej.

Co wpływa na wysokość oceny punktowej?

Ostateczna ocena punktowa BIK jest tworzona na podstawie tak zwanej historii kredytowej, a więc liczbę punktów warunkują czynniki takie jak: częstotliwość korzystania z różnych produktów kredytowych, wielkość obecnego zadłużenia oraz terminowość spłaty zaciągniętych zobowiązań. Wiedząc, co wpływa na scoring BIK, można starać się poprawić swoją ocenę punktową w BIK, na przykład przywiązując uwagę do braku opóźnień w uiszczaniu rat zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem, a także poprzez nie za częste składanie wniosków o kolejne kredyty.

Scoring BIK – sposób wyliczenia i interpretacja wyniku

Nie jest możliwe samodzielne obliczenie scoringu BIK, ponieważ określenie tej wartości opiera się o zastosowanie specjalnej formuły matematycznej, którą Biuro Informacji Kredytowej obejmuje tajemnicą. Dlatego interpretując otrzymany wynik, ciężko jednoznacznie stwierdzić, ile punktów w BIK wystarczy, aby uzyskać kredyt w konkretnym banku, choć można przewidywać, że 100 punktów to rezultat idealny, dobrze więc uplasować się jak najbliżej tej wartości.

Jak sprawdzić scoring kredytowy? Podsumowanie

Istnieje jednak możliwość, aby we własnym zakresie skontrolować swój scoring BIK i ocenić szanse na kredyt. Można uczynić to w dowolnym momencie. W tym celu należy wejść na oficjalną stronę internetową Biura Informacji Kredytowej, z którym współpracują wszystkie banki w Polsce oraz większość firm pożyczkowych, ale też instytucji pozabankowych i pobrać indywidualny raport. Jednorazowe wygenerowanie takiego zestawienia szczegółowo prezentującego kondycję finansową, a zwłaszcza historię dotychczasowych zobowiązań kredytowych, kosztuje aktualnie 49 złotych.

Sprawdzenie scoringu kredytowego wiąże się z zarejestrowaniem w BIK, poprzez wypełnienie formularza danymi osobowymi, adresem zamieszkania oraz informacjami o dokumencie tożsamości (dowodzie osobistym, polskim paszporcie lub karcie pobytu). Dla zachowana wymaganych zasad bezpieczeństwa proces zakładania konta kończy się potwierdzeniem tożsamości (przelewem identyfikacyjnym, e-mailem oraz SMS-em), aby zyskać pewność, że dana osoba rzeczywiście jest tym, za kogo się podaje, a jej dane nie dostaną się w niepowołane ręce.