Leasingi

Pakiet naszych usług tworzy również profesjonalne doradztwo leasingowego dla firm ułatwiające przejście przez narzucone z góry formalności – pomagamy przy wyborze optymalnego leasingu
i wspieramy przez cały okres jego trwania. Z nami zyskasz pewność, że umowa leasingu zostanie zawarta na warunkach, które z Twojej perspektywy będą w pełni satysfakcjonujące, co przełoży się na usprawnienie funkcjonowania organizacji i przyczyni się do odniesienia przez nią sukcesu biznesowego.

Leasing – czym jest, jak działa i jakie są jego rodzaje?

Leasing to szczególna forma dzierżawy, a więc jedna z form finansowania inwestycji, polegająca na tym, że bez konieczności zakupu konkretnego dobra zyskuje się do niego dostęp. Dochodzi do tego na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy dwoma stronami – jedną jest leasingodawca (finansujący), natomiast drugą stanowi leasingobiorca (korzystający). Porozumienie to dotyczy określonego przedmiotu leasingu (np. urządzeń, maszyn, rzeczy nowych, ale i używanych, a także pojazdów osobowych lub dostawczych), za którego użytkowanie przez ustalony czas uiszcza się tak zwany czynsz leasingowy (przyjmujący postać regularnie spłacanych rat o określonej wysokości). Wyróżnia się następujące rodzaje leasingu: operacyjny (krótkoterminowy), finansowy (długoterminowy) oraz zwrotny. Najczęściej z potencjału drzemiącego w tym rozwiązaniu czerpią osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty przy wyborze leasingu?

Nawiązanie współpracy właśnie z nami to sprawdzona metoda na dynamiczne i bezproblemowe przejście przez całą procedurę zawierania umowy leasingu. Wszystko za sprawą odpowiedniego zaplecza, jakim dysponujemy, na które składa się zwłaszcza: specjalistyczna wiedza, wieloletnie doświadczenie, wszechstronna znajomość branży i panujących w niej trendów, dostępność, empatia w kontakcie z innymi osobami, a także najwyższy standard świadczonych usług. Tak szerokie kompetencje otwierają drzwi do tego, abyśmy towarzyszyli osobom zainteresowanym leasingiem na każdym etapie drogi prowadzącej ku osiągnięciu zamierzonego celu.

Punktem wyjścia dla działań, które realizujemy, jest zebranie ofert leasingu (pochodzących od banków lub instytucji leasingowych) i przedstawienie ich klientowi wraz z zaprezentowaniem charakteryzujących je zalet oraz wad. Dzięki takiej wnikliwej analizie kluczowych parametrów wybór najkorzystniejszego leasingu nie jest już tak skomplikowanym zadaniem, jak początkowo mogło się wydawać. Warto podkreślić, że nie jest nam obce elastyczne nastawianie, dlatego w każdych okolicznościach bierzemy pod uwagę także możliwość negocjacji warunków.

Nie marnuj pieniędzy na zakup samochodu i sprzętu, czy innych narzędzi niezbędnych do pracy, tylko generuj oszczędności i rozsądnie dysponuj firmowym budżetem, korzystając z tego wszystkiego w ramach leasingu. Już teraz znajdź opcję skrojoną na miarę potrzeb Twojego biznesu – serdecznie zapraszamy do kontaktu i obdarzenia nas swoim zaufaniem!