Na czym polega prolongata kredytu?

W związku z przejściową trudną sytuacją finansową, w jakiej się znalazłeś, masz problemy z regularną spłatą zaciągniętego kredytu? Wysokość miesięcznych rat Cię przytłacza? W takich okolicznościach z pomocą przychodzi oferowana przez banki możliwość przedłużenia terminu płatności. Jakie są wady i zalety prolongaty kredytu? Dlaczego każdy kredytobiorca powinien przynajmniej pobieżnie zaznajomić się z tym pojęciem? Sprawdź, jak w praktyce działa prolongata kredytu bankowego i kto może z niej skorzystać!

Co to jest prolongata kredytu? Definicja

Prolongata kredytu to porozumienie z bankiem, w wyniku którego następuje wydłużenie okresu kredytowania przy jednoczesnym obniżeniu wysokości spłacanych co miesiąc rat. Odroczenie terminu spłaty może dotyczyć całego zobowiązania albo jego części (kapitałowej lub odsetkowej). O prolongatę trzeba ubiegać się w banku, który udzielił kredytu, punkt wyjścia stanowi zatem skontaktowanie się z wierzycielem.

Prolongata kredytu – co daje? Wady i zalety tego rozwiązania

Wszystko ma swoje mocne i słabe strony. Tak samo jest w tym przypadku. Jakie są podstawowe wady i zalety prolongaty kredytu? Do tej pierwszej kategorii zalicza się następujące kwestie: wydłużenie okresu kredytowania, wyższy koszt kredytu oraz konieczność uiszczenia jednorazowej, nadprogramowej opłaty za samo uruchomienie prolongaty. Natomiast za atuty uznaje się na przykład: uniknięcie wpisu do rejestru dłużników, egzekucji komorniczej albo postępowania windykacyjnego, poradzenie sobie z chwilowym kryzysem finansowym, ustabilizowanie domowego budżetu, poprawa zdolności kredytowej oraz utrzymanie dobrych relacji z bankiem.

Kiedy zdecydować się na prolongatę kredytu?

Prolongata kredytu jest interesującą opcją zwłaszcza dla osób, które mają trudności w terminowym regulowaniu zobowiązań finansowych i potrzebują nieco więcej czasu na spłatę swojego długu. Jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji w tym zakresie, warto ją wszechstronnie przemyśleć – kredytobiorca powinien dokładnie ocenić własną sytuację materialną oraz przeanalizować możliwe konsekwencje wynikające z wykonania takiego kroku.

Jak skorzystać z prolongaty kredytu? Podsumowanie

Zasady ubiegania się o prolongatę kredytu są różne w poszczególnych bankach. Jednak wspólne jest to, że w celu skorzystania z charakteryzowanego rozwiązania, kredytobiorca musi z wyprzedzeniem złożyć pisemny wniosek o prolongatę. Wzory dostępne na stronach internetowych różnych instytucji finansowych wskazują, że w tym dokumencie powinny znaleźć się informacje takie jak: tytuł (na przykład „wniosek o prolongatę terminu spłaty rat”), pełne dane osobowe i własnoręczny podpis wnioskodawcy, numer umowy kredytowej, opis swojej indywidualnej sytuacji i uargumentowanie wniosku, przewidywany realny termin spłaty oraz ewentualne załączniki.

W następnej kolejności bank szczegółowo sprawdza sytuację konkretnej osoby (między innymi jej historię kredytową) i ocenia potencjalne ryzyko wynikające z zezwolenia na wydłużenie okresu kredytowania. Jeśli decyzja będzie pozytywna, prolongata zostaje zawarta w formie aneksu do umowy kredytowej, ponadto konstruuje się nowy harmonogram.