Kredyty studenckie – czy warto wziąć kredyt na studia?

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są darmowe, natomiast za zaoczne trzeba płacić. Z kolei na uczelniach prywatnych zawsze konieczne jest uiszczanie czesnego. Jednak nawet jeśli osoby chcące zostać studentami zdecydują się na bezpłatne kształcenie w trybie dziennym, muszą liczyć się z poniesieniem pewnych kosztów. Związane są one między innymi z dojazdami do innego miasta, wynajmem mieszkania lub miejsca w akademiku, codziennymi wydatkami, czy zakupem materiałów dydaktycznych.

W tej sytuacji z pomocą przychodzi kredyt studencki. Na czym polega taka forma zadłużania się? Co zrobić, aby uzyskać tą pomoc materialną? Czy opłaca się brać kredyt na studia? Kto powinien skorzystać z tego rozwiązania? Już teraz poznaj odpowiedzi na te pytania i sprawdź najważniejsze informacje na temat kredytu studenckiego.

Czym jest kredyt studencki i kto może go otrzymać?

Kredyt studencki to forma wsparcia finansowego dla studentów, która umożliwia im sfinansowanie kosztów związanych z nauką. Taki kredyt jest przyznawany na preferencyjnych warunkach. Kto może otrzymać kredyt studencki? Grupę tych podmiotów tworzą: studenci przed 30 rokiem życia oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 35 lat. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym, który w Polsce reguluje kwestię kredytów na studnia jest ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich. Warto szczegółowo zapoznać się z zamieszczonymi tam przepisami!

Jak ubiegać się o kredyt studencki?

Kredyt studencki udzielany jest przez banki (np. PKO Bank Polski S.A., czy Bank PEKAO S.A.) – mają one 30 dni na wydanie decyzji kredytowej. Można ubiegać się o niego przez cały rok, składając wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, a sama procedura kredytowa nie jest skomplikowana. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy, która uprawnia do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2022/2023 wynosi 3000 złotych.

Kredyty studenckie są wypłacane w ratach miesięcznych nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku, z wyłączeniem okresów urlopów oraz innych przerw w odbywaniu studiów, udzielonych zgodnie z regulaminem studiów. Wysokość każdej transzy może wynosić nawet 1000 złotych, student lub doktorant sam ustala i modyfikuje tę kwotę, w zależności od swoich potrzeb. W trakcie otrzymywania kredytu studenckiego kredytobiorca ma obowiązek potwierdzania ważności swojej legitymacji.

Spłata i umorzenie kredytu studenckiego – o tym trzeba pamiętać!

Moment rozpoczęcia spłaty kredytu na studia (wraz z odsetkami) następuje dopiero dwa lata od chwili ukończenia studiów. Absolwent szkoły wyższej ma zatem czas na podjęcie pracy i ustabilizowanie swojej indywidualnej sytuacji finansowej. Sam okres spłaty rozkłada się i trwa dwa razy dłużej niż pobieranie kredytu studenckiego, a pojedyncza rata to połowa pobieranej wcześniej kwoty. Istnieją przypadki, w których może dojść do częściowego (niekiedy nawet całkowitego) umorzenia kredytu dla studentów. Jedna sytuacja, w które istnieje taka możliwość, to osiągnięcie przez kredytobiorcę wyróżniających wyników w nauce, a drugą jest jego trudna sytuacja życiowa, jeszcze inną trwała utrata zdolności do spłaty zobowiązania, czy brak prawnych możliwości dochodzenia roszczeń.

Kredyt dla studenta – podsumowanie

Dlaczego warto zdecydować się na kredyt dla studenta lub doktoranta? Są trzy główne powody: niskie oprocentowanie, odroczony moment spłaty oraz potencjalna możliwość umorzenia.

Trzeba mieć świadomość, że kredyt studencki to rozwiązanie dodatkowe, niekoniecznie stanowiące główne źródło finansowania studiów, ale będące oczywiście stałym, otrzymywanym co miesiąc dochodem, dającym poczucie bezpieczeństwa. W zminimalizowaniu kosztów związanych z nauką pomaga także wsparcie materialne od rodziców, staranie się o stypendia socjalne lub za dobre wyniki w nauce oraz podejmowanie pracy zarobkowej.