Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?

W mowie potocznej słowa kredyt oraz pożyczka dość często są uznawane za synonimy, a przez to niejednokrotnie używa się ich zamiennie. Takie podejście jest błędne, ponieważ nie są to te same produkty finansowe. Kredyt i pożyczka – jakie występują między innymi najważniejsze podobieństwa oraz różnice? Już teraz zapoznaj się z zamieszczonymi poniżej informacjami, a znajdziesz wśród nich odpowiedź na to niezwykle ważne pytanie i równocześnie odkryjesz definicje wskazanych pojęć.

Kredyt i pożyczka – podobieństwa

Porównanie kredytu i pożyczki warto rozpocząć od zaprezentowania występujących pomiędzy nimi podobieństw. Najważniejszą cechą wspólną jest to, że zarówno w jednym, jak i drugim przypadku mamy do czynienia z formą wsparcia finansowego, dzięki któremu zainteresowana osoba otrzymuje określoną kwotę pieniędzy (choć trzeba mieć świadomość, że w przypadku pożyczki dodatkowo może to być także jakiś oznaczony, co do gatunku przedmiot, który następnie się zwraca) i zobowiązuje się do spłacenia zadłużenia. Kolejne raty mają być przekazywane według ustalonego z góry harmonogramu. Podobne jest również to, że przypadku kredytu, ale też pożyczki niewywiązanie się z obowiązku zwrotu otrzymanych środków wiąże się z określonymi konsekwencjami (np. naliczaniem odsetek wynikających z opóźnienia).

Czym się różni kredyt od pożyczki?

Różnic występujących pomiędzy kredytem a pożyczką jest naprawdę sporo. Do najważniejszych z nich należą następujące kwestie:

  • Każda umowa kredytowa powinna zostać zawarta na piśmie, ma również zawierać określone w ustawie elementy (między innymi strony umowy, kwoty i walutę, cel, zasady i termin spłaty, wysokość prowizji, a także warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy). Natomiast zachowanie formy dokumentowej przy umowie pożyczki jest wymagane tylko wtedy, gdy jej wartość przekracza 1000 złotych, w pozostałych przypadkach umowa może być zawarta nawet ustnie.
  • Inne jest źródło finansowania – kredytu udzielają instytucje bankowe, a więc banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, natomiast pożyczkę można uzyskać zarówno w bankach, jak i u osób prywatnych (znajomych, czy rodziny) oraz w firmach pożyczkowych. Katalog pożyczkodawców jest zatem zdecydowanie szerszy.
  • O wiele łatwiej jest uzyskać pożyczkę niż kredyt, ponieważ wiąże się to z koniecznością spełnienia mniej rygorystycznych wymogów.
  • W przypadku pożyczki mamy do czynienia z pożyczkobiorcą, natomiast w odniesieniu do kredytu mówi się o kredytobiorcy.
  • Aktem prawnym kluczowym dla kredytów jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, natomiast kwestię pożyczek regulują przepisy zamieszczone w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
  • W przypadku kredytów cel, na który mają być przeznaczone otrzymane środki, zostaje zwykle precyzyjnie określony, natomiast w przypadku pożyczki jest on dowolny.

Kredyt, czy pożyczka – co wybrać? Podsumowanie

Widać więc, że kredyt i pożyczka tylko pozornie są tymi samymi produktami finansowymi. Znając podstawowe podobieństwa oraz różnice, jakie między nimi występują, każda zainteresowana osoba może wybrać dogodną dla siebie opcję. Skorzystaj w praktyce z tego pakietu wiadomości, przeanalizuj dokładnie plusy i minusy, a bez dwóch zdań dokonasz świadomego wyboru, w pełni dopasowanego do indywidualnych potrzeb. Potrzebujesz szybkiego zastrzyku gotówki? Postaw na pożyczkę! Chcesz rozłożyć spłatę zadłużenia nawet na kilkadziesiąt rat? Lepszym rozwiązaniem okaże się kredyt!