Jak działa i co w praktyce oznacza poręczenie kredytu?

Czasami zdarza się, że przez zbyt niską zdolność kredytową dana osoba nie może uzyskać wsparcia finansowego w satysfakcjonującej wysokości. W takich okolicznościach banki zwykle wymagają jakiegoś dodatkowego zabezpieczenia. Szansę na otrzymanie kredytu zwiększa między innymi znalezienie żyranta. Kto może nim zostać? Jakie wady i zalety ma kredyt z poręczycielem? Prawa i obowiązki poręczyciela – co warto wiedzieć na ten temat? Już teraz sprawdź odpowiedzi na te oraz inne pytania!

Co to jest poręczenie kredytu?

Poręczeniem kredytu (żyrowaniem) przez osobę trzecią nazywamy sytuację, w której zawierana jest trójstronna umowa cywilnoprawna pomiędzy bankiem, kredytobiorcą oraz poręczycielem. Opisywane rozwiązanie dotyczy najczęściej kredytów studenckich, samochodowych albo gotówkowych. Kiedy kredytobiorca przestanie w którymś momencie terminowo regulować zobowiązanie, bank natychmiastowo informuje o tym fakcie żyranta, a ten ma obowiązek spłacić dług. Widać więc, że pełnienie funkcji poręczyciela wiąże się z dużą odpowiedzialnością.

Kim jest poręczyciel kredytu? Kto może zostać żyrantem?

Poręczyciel kredytu (potocznie nazywany żyrantem) to osoba, która zobowiązuje się przed bankiem do uregulowania zobowiązania, jeśli kredytobiorca tego nie zrobi. Zatem tym mianem określa się podmiot stanowiący gwarancję spłaty kredytu. W przypadku, gdy dłużnik terminowo uiszcza comiesięczne raty, poręczyciel nie musi podejmować żadnych czynności pełni tylko funkcję asekuracyjną, a pierwszoplanową rolę zaczyna odgrywać dopiero wtedy, jeśli pojawią się jakiekolwiek trudności w tym zakresie.

Żyrantem kredytu może zostać pełnoletnia osoba, której indywidualna zdolność kredytowa znajduje się na odpowiednim poziomie. Praktyka pokazuje, że często na poręczyciela wybiera się kogoś bliskiego – znajomego, kolegę z pracy, sąsiada, przyjaciela, czy członka rodziny. Żyrant musi mieć świadomość, że poręczając komuś kredyt, obniży własną zdolność kredytową, więc sam może mieć kłopoty z zaciągnięciem zobowiązania.

Kredyt z poręczycielem – kiedy warto o nim pomyśleć?

Zatem z punktu widzenia żyranta, poręczenie kredytu ma racjonalne uzasadnienie niemal wyłącznie wtedy, gdy dotyczy ono chociażby kogoś, kogo zna się od lat i komu się ufa – dzieci, rodziców, partnerów życiowych, czy długoletnich wspólników, którym wyłącznie z powodu tych koligacji wyświadcza się przysługę. W końcu na dobrą sprawę poręczyciel nic nie zyskuje, a wręcz może stracić, bo ryzykuje utratą środków i ma niższe szanse na uzyskanie zewnętrznego finansowania.

Czy można unieważnić poręczenie kredytu? Podsumowanie

Teoretycznie istnieje możliwość wycofania się żyranta z poręczenia kredytu. Jednak warunkiem jest, aby dotychczasowa spłata zachodziła rzetelnie, a zgodę musi tutaj udzielić kredytobiorca oraz bank, który w takiej sytuacji musi przedstawić inną formę zabezpieczenia kredytu (na przykład poprzez wyznaczenie nowego żyranta), więc w praktyce jest to dość skomplikowane przedsięwzięcie i zdarza się rzadko.