Historia kredytowa – co to jest i jaki ma wpływ na zaciągnięcie kredytu?

Historia kredytowa jest kolejnym pojęciem, z którym na pewno spotka się potencjalny kredytobiorca na drodze prowadzącej go do uzyskania oczekiwanego wsparcia finansowego. To jeden z elementów wpływających na to, czy otrzyma się kredyt, czy też zostanie w tej kwestii wydana odmowna decyzja. Jak brzmi definicja historii kredytowej? Gdzie można ją sprawdzić i kiedy warto poczynić takie kroki? Na czym polega budowanie historii kredytowej? Ile trwa ten proces i jakie ma znaczenie w praktyce? Już teraz sprawdź odpowiedzi na te oraz inne pytania, aby poszerzyć swoją wiedzę na ten ważny temat!

Co to jest historia kredytowa?

Historia kredytowa jest pakietem informacji dotyczących poprzednich oraz aktualnych zobowiązań, jakie ma konkretna osoba. To opis współpracy kredytobiorcy z bankami i innymi instytucjami finansowymi. Dane te są gromadzone w specjalnej bazie, czyli Biurze Informacji Kredytowej. W celu sprawdzenia własnej historii kredytowej należy zwrócić się do BIK z wnioskiem o przygotowanie raportu.

Co wpływa negatywnie na historię kredytową?

Na budowanie historii kredytowej niekorzystnie oddziałuje na przykład:

  • nadmierne zadłużenie wynikające z równoczesnego posiadania kilku kredytów,
  • opóźnienia w spłacie rat,
  • przekraczanie limitów obowiązujących na karcie kredytowej.

Jak budować pozytywną historię kredytową?

Budowanie pozytywnej historii kredytowej przejawia się między innymi poprzez zakup towaru w sklepie na raty. Warunkiem koniecznym dla powodzenia całego przedsięwzięcia pozostaje jednak regularna spłata zadłużenia, zgodna z ustaleniami zawartymi w umowie kredytowej. Ponadto wskazane jest także uzyskiwanie i terminowe spłacanie drobnych pożyczek, opiewających na niewielkie kwoty, ale i sprawdzanie na bieżąco swojej historii w BIK. Widać więc, że mądre budowanie historii kredytowej to długotrwały proces, na który składają się liczne, małe kroczki – warto rozpocząć go już od momentu wkroczenia na rynek pracy, ale zawsze trzeba pożyczać pieniądze z głową.

Czy brak historii kredytowej działa na naszą niekorzyść?

Ciekawym zjawiskiem jest również brak historii kredytowej, czyli sytuacja wskazująca na to, że jeszcze nie posiadało się żadnych zadłużeń. Tak zwana „czysta karta” sprawia, że bank ma trudności ze zweryfikowaniem, czy konkretnej osobie można zaufać i czy nie będzie ona miała problemów z systematyczną spłatą rat. Aczkolwiek brak historii kredytowej nie jest definitywną przeszkodą. W takim przypadku zachodzi możliwość uzyskania kredytu (bardzo liczą się tutaj stałe miesięczne dochody na odpowiednim poziomie), jednak jego kwota jest zdecydowanie niższa niż u wiarygodnych kredytobiorców.

Jak ważna jest historia kredytowa? Podsumowanie

Na podstawie zamieszczonych powyżej informacji można stwierdzić, że historia kredytowa stanowi coś na wzór finansowego autoportretu, ponieważ szczegółowo charakteryzuje indywidualne podejście do spłaty zaciągniętych zobowiązań. Gdy zachodzą przesłanki ku temu, aby określić ją mianem pozytywnej, wzrasta solidność i wiarygodność potencjalnego kredytobiorcy, podkreślona zostaje też rzetelność płatnicza, przejawiająca się w terminowym, zgodnym z harmonogramem regulowaniu kolejnych rat zadłużenia. Jeśli ocena będzie negatywna uzyskanie kredytu okazuje się utrudnione, a wręcz niemożliwe.

Podsumowując, im lepsza jest historia kredytowa danej osoby, tym wyższa jest jej zdolność kredytowa, co zwiększa prawdopodobieństwo otrzymania pieniędzy z banku na korzystniejszych warunkach. Warto więc zwracać uwagę na perspektywiczne myślenie, uwzględniające świadome oraz konsekwentne budowanie historii kredytowej i pilnowanie się już od momentu złożenia pierwszego w życiu wniosku o kredyt. W przyszłości doceni się wartość takiego podejścia.