Czym są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to temat, który w ostatnim czasie pojawia się w przestrzeni publicznej. Wszystko przez szalejącą inflację, rosnące koszty życia, idące w górę stopy procentowe oraz podwyżki rat kredytowych. Te oraz inne czynniki sprawiają, że kredytobiorcy coraz częściej mają problem z terminową spłatą zaciągniętych zobowiązań, ponieważ przerasta to ich aktualne możliwości finansowe. Wtedy z pomocą przychodzą właśnie tak zwane wakacje kredytowe. Już teraz sprawdź, jak brzmi definicja tego pojęcia oraz dowiedz się kto i w jaki sposób może skorzystać z charakteryzowanego rozwiązania!

Wakacje kredytowe – co oznacza to pojęcie?

Wakacje kredytowe sprowadzają się do bezpłatnego zawieszenia spłaty kredytu na określony czas, jest to zatem chwilowa ulga dla kredytobiorców. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje wakacji kredytowych – ustawowe i pozaustawowe (komercyjne). Tutaj przyjrzymy się nieco bliżej tej pierwszej opcji, która dotyczy zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu.

Dla kogo są wakacje kredytowe? Żeby skorzystać z takiej formy rządowego wsparcia, polegającej na przerwie w spłacie kredytu hipotecznego (przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych) zaciągniętego w złotówkach, trzeba spełnić równocześnie dwa warunki. Pierwszy to zawarcie umowy kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 roku oraz zakończenie okresu kredytowania co najmniej po upływie sześciu miesięcy od wskazanej daty.

Na czym polegają wakacje kredytowe?

Wnioski o ustawowe wakacje kredytowe składa się do banku, który udzielił finansowania. Można uczynić to już od 29 lipca 2022 roku w formie papierowej lub elektronicznej – w tym pierwszym przypadku istnieje możliwość uczynienia tego osobiście albo wysyłając pocztą, natomiast druga opcja sprowadza się do przesłania wniosku e-mailem lub przez system bankowości internetowej. Następnie bank ma 21 dni na to, aby wrócić z odpowiedzią, a więc potwierdzić otrzymanie wniosku o wakacje kredytowe oraz określić wysokość opłat z tytułu ubezpieczenia umowy.

Wakacje kredytowe sprawiają, że kredytobiorca nie musi spłacać zaciągniętego zobowiązania łącznie przez 8 miesięcy w 2022 i 2023 roku (dokładniej – po dwa miesiące w III i IV kwartale 2022 roku oraz po jednym miesiącu w każdym kwartale 2023 roku).

Czy warto zdecydować się na wakacje kredytowe? Podsumowanie

Wakacje kredytowe oferowane przez rząd w ramach działań antyinflacyjnych – brać, czy nie? Czy podjęcie takiej decyzji jest opłacalne? Czy spłata kredytu przez kredytobiorcę rzeczywiście jest wtedy łatwiejsza? Okazuje się, że korzystając z tej opcji, można zyskać naprawdę wiele. Do najważniejszych mocnych stron zalicza się zwykle przynajmniej częściowe odciążenie domowego budżetu oraz wygenerowanie sporych oszczędności. To także istotna pomoc w przetrwaniu obecnego kryzysu, zachowaniu płynności finansowej oraz uporaniu się z regularną, zgodną z ustalonym harmonogramem spłatą kredytu, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat. Trzeba jednak cały czas pamiętać, że wakacje kredytowe to jedynie tymczasowa przerwa w spłacie kolejnych rat, a nie całkowite umorzenie kredytu.