Czym jest kredyt preferencyjny i jak go uzyskać?

Zastanawiasz się, czym jest kredyt na preferencyjnych warunkach? Chcesz dowiedzieć się, co wyróżnia go pośród innych produktów bankowych? Już teraz zapoznaj się z definicją tego pojęcia i dowiedz się, kto i w jakich okolicznościach ma możliwość skorzystania z zaprezentowanego rozwiązania. Sprawdź nasz krótki poradnik na temat kredytu preferencyjnego i przekonaj się, czy warto go zaciągnąć!

Co to jest kredyt preferencyjny?

Kredyt preferencyjny to rodzaj zobowiązania finansowego udzielanego kredytobiorcom na szczególnych, a więc właśnie preferencyjnych warunkach. Kredyt ten jest korzystniejszy na przykład pod kątem ogólnych warunków umowy (wysoka kwota maksymalna), wymaganego zabezpieczenia, niskiego oprocentowania, harmonogramu spłat (wydłużony okres kredytowania) albo możliwości zastosowania karencji, czy prolongaty w spłacie zadłużenia. W pewnej części spłata kredytu na preferencyjnych warunkach zostaje pokryta przez Skarb Państwa, jest to zatem dodatkowe wsparcie dla kredytobiorcy.

Kto może ubiegać się o kredyt na preferencyjnych warunkach?

Z kredytu preferencyjnego może skorzystać ściśle określona, wąska grupa osób, co ma jej przedstawicielom ułatwić osiąganie tak zwanych istotnych społecznie celów. Zatem jednocześnie jest to ważny punkt w ofercie banku, jak również kluczowy instrument polityki gospodarczej państwa, pobudzający podmioty gospodarcze lub gospodarstwa domowe do realizacji pożądanych przedsięwzięć. Wyróżnia się dwie kategorie kredytów na preferencyjnych warunkach – pierwszą wyodrębnia się w związku z celem kredytowania, natomiast drugą ze względu na adresatów charakteryzowanego rozwiązania.

Najpopularniejsze rodzaje kredytów preferencyjnych to:

  • kredyt studencki przeznaczony dla studentów i doktorantów,
  • kredyt dla rolników dofinansowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR),
  • kredyt dla przedsiębiorców, udzielane najczęściej w ramach programów unijnych,
  • kredyt dla osób o niższych dochodach,
  • kredyt na wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych (np. termomodernizacja budynku mieszkalnego polegająca na montażu paneli fotowoltaicznych lub pompy ciepła, ociepleniu domu, czy wymianie urządzenia grzewczego albo całej instalacji).

Wady i zalety kredytów preferencyjnych – podsumowanie

Kredyt na preferencyjnych warunkach to opcja, której bez dwóch zdań warto przyjrzeć się nieco bliżej zwłaszcza ze względu na korzyści, jakie za sobą niesie. Jednak na etapie podejmowania decyzji dotyczącej skorzystania z tego rozwiązania, należy mieć świadomość, że równocześnie ma ono kilka słabych stron, które koniecznie trzeba wziąć pod uwagę, aby dokonać przemyślanego wyboru. Wśród tych wad wymienia się najczęściej: konkretnie wskazany cel kredytowania, czy konieczność dostarczenia większej ilości dokumentów niż w przypadku standardowych, ogólnodostępnych kredytów, ponadto za mankament uznaje się ograniczenie przyznania tego wsparcia finansowego tylko do określonej grupy odbiorców – dla tych, którzy nie spełnią ściśle wyartykułowanych, wysokich wymagań, kredyt preferencyjny nie jest dostępny.

Już teraz dokładnie przeanalizuj wszystkie plusy i minusy scharakteryzowanego tu produktu bankowego, a przekonasz się, czy kredyt na preferencyjnych warunkach okaże się w Twoim przypadku prawdziwym strzałem w dziesiątkę! Bowiem ostateczna ocena tego rozwiązania zależy właśnie od indywidualnej sytuacji.