Czy nadpłata kredytu się opłaca?

Wiele kredytów to długoterminowe zobowiązania. Dlatego w trakcie okresu kredytowania, który niekiedy trwa kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt lat, sytuacja finansowa kredytobiorcy może ulec zmianie. Jeśli dojdzie do jej poprawy (na przykład w wyniku zwiększenia zarobków) i zgromadzenia oszczędności, zachodzi możliwość nadpłaty kredytu. Co warto wiedzieć na ten temat? Prezentujemy pakiet najważniejszych informacji – zapraszamy do lektury nowego wpisu na naszym blogu!

Co to jest nadpłata kredytu?

Zgodnie z definicją nadpłata kredytu polega na tym, że przekazuje się dodatkową kwotę, która nie jest przewidziana przez ustalony na początku harmonogram spłaty stanowiący kluczowy element umowy kredytowej. Kredytobiorca może sam zadecydować, w jakim momencie to zrobi oraz ile więcej pieniędzy wpłaci do banku w danym miesiącu. Co do zasady występują dwa wyjścia – pierwsze zakłada regularne nadpłacanie comiesięcznych rat niewielkimi kwotami, natomiast drugie sprowadza się do jednorazowej wpłaty nieco większej, nadprogramowej sumy. Praktyka pokazuje, że największe znaczenie ma nadpłata kredytu przekraczająca wysokość pojedynczej raty. Równocześnie trzeba mieć świadomość, że w niektórych bankach za nadpłatę dokonaną na początkowym etapie spłaty kredytu płaci się prowizję. W celu uniknięcia przykrej niespodzianki warto więc sprawdzić, jak wygląda to w instytucji finansowej, w której zaciągnęło się zobowiązanie, aby nie ponieść straty, tylko jak najwięcej zyskać.

Jak działa nadpłata kredytu?

Kredytobiorca, który chce dokonać nadpłaty kredytu, w większości przypadków może zrobić to osobiście w siedzibie banku albo korzystając z wygodnej w obsłudze bankowości elektronicznej. Jeśli chodzi o konkretne czynności, jakie trzeba wykonać, warto zweryfikować, co mówią o tym zapisy podpisanej umowy kredytowej oraz zasady obowiązujące w konkretnej instytucji finansowej. Najczęściej wszystko sprowadza się do złożenia specjalnej dyspozycji nadpłaty kredytu i sposobu jej rozliczenia oraz przelania określonej kwoty na wskazany rachunek bankowy. Na tej podstawie dochodzi do aktualizacji dotychczasowego harmonogramu spłaty, ponieważ zmniejszy się saldo zadłużenia.

Czy warto korzystać z możliwości nadpłaty kredytu? Podsumowanie

Już teraz wiesz, kiedy i jak nadpłacić kredyt. Jednak najprawdopodobniej w Twojej głowie pojawiło się ważne pytanie, które brzmi: jakie korzyści mogą wyniknąć z wykonania takiego kroku? Spieszymy z odpowiedzią, aby pokazać, że w wielu sytuacjach okazuje się to mądrym posunięciem! Najważniejsze skutki nadpłaty kredytu to przede wszystkim: obniżenie wysokości comiesięcznych rat oraz skrócenie okresu kredytowania, a więc szybsze uwolnienie się od zadłużenia, dzięki czemu zyskuje się elastyczność finansową i przestrzeń do oszczędzania albo inwestowania. Widzisz więc, że to przykład rozwiązania, które może pozytywnie wpłynąć na stan Twojego portfela – jeśli tylko dysponujesz nadmiarem gotówki i masz poduszkę bezpieczeństwa, przekonaj się o tym w praktyce!