Co to jest zdolność kredytowa i od czego zależy?

Zdolność kredytowa jest ważnym pojęciem z punktu widzenia każdego potencjalnego kredytobiorcy. To właśnie od niej zależy, czy konkretna osoba dostanie kredyt, czy też wniosek o udzielenie finansowania zostanie rozpatrzony negatywnie. Zdolność kredytowa – czym jest, co daje i kiedy bank ją weryfikuje? W jaki sposób przebiega ocena zdolności kredytowej? Sprawdź najważniejsze informacje na ten temat.

Jaka jest definicja zdolności kredytowej?

Zdolność kredytowa to możliwość spłaty przez kredytobiorcę kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie, co jest równoznaczne z prawdopodobieństwem, z jakim wywiąże się on z zaciągniętego zobowiązania. Innymi słowy, będzie to maksymalna kwota kredytu, jaka może zostać udzielona w konkretnym przypadku. Zdolność kredytowa pozwala stwierdzić, czy zachodzi możliwość uznania klienta za wiarygodnego i rzetelnego dłużnika, wpływa więc na to, czy dostanie się kredyt oraz jak wysoki on będzie. Wyróżnia się dwie kategorie zdolności kredytowej: formalnoprawną (wiarygodność prawną kredytobiorcy) oraz merytoryczną (odnoszącą się do aspektu personalnego i ekonomicznego).

To właśnie od zdolności kredytowej banki uzależniają przyznanie kredytobiorcy kredytu – uznaje się ją za warunek niezbędny, a im lepsza zdolność kredytowa, tym większy kredyt można dostać. Ocena zdolności kredytowej, czyli weryfikacja płynności finansowej danej osoby, jest możliwa między innymi dzięki dokumentom i niezbędnym informacjom, jakie kredytobiorca ma obowiązek przedłożyć na żądanie banku.

Co wpływa na zdolność kredytową?

Sprawdzając sytuację konkretnego kredytobiorcy, banki kierują się indywidualnie ustalonymi wytycznymi, dlatego trzeba mieć świadomość, że zdolność kredytowa wyliczona w jednej instytucji finansowej niekoniecznie będzie taka sama w drugiej. W zdecydowanej większości przypadków ocena zdolności kredytowej sprowadza się do szczegółowej weryfikacji dwóch kluczowych obszarów – to dokonanie analizy ilościowej wysokości oraz stabilności dochodów, a także przeprowadzenie analizy jakościowej cech klienta.

Do czynników, które w największym stopniu wpływają na zdolność kredytową, zalicza się: uzyskiwane dochody (ich wysokość, źródło i częstotliwość), formę zatrudnienia, kwoty innych zobowiązań, posiadany majątek, miesięczne wydatki, liczbę osób pozostających na utrzymaniu, sytuację rodzinną, dotychczasową historię kredytową, wiek, stan cywilny, wykształcenie, staż pracy, wykonywany zawód i zajmowane stanowisko, wysokość ewentualnego wkładu własnego, parametry kredytu (jego wysokość, oprocentowanie, długość okresu kredytowania, czy rodzaj rat) oraz dodatkowe zabezpieczenia (na przykład w postaci nieruchomości). Mnogość czynników, jakie należy wziąć pod uwagę, pokazuje, że ocena zdolności kredytowej ma naprawdę szeroki zakres.

Zdolność kredytowa – podsumowanie

Na koniec warto podkreślić, że zdolność kredytowa nie jest czymś stałym – zmienia się, dlatego potencjalny kredytobiorca ma na nią wpływ i może podejmować różne działania po to, aby ją odpowiednio kształtować. Jak zwiększyć zdolność kredytową? Do najczęściej wybieranych rozwiązań należą: zwiększenie miesięcznych dochodów, spłata posiadanych zadłużeń, zadbanie o wysoki wkład własny, dołączenie dodatkowego kredytobiorcy oraz konsekwentne budowanie pozytywnej historii kredytowej.