Co to jest umowa kredytowa? Definicja i cechy umowy o kredyt

W zależności od rodzaju kredytu umowy mogą się między sobą różnić detalami, a więc pojedynczymi zapisami wskazującymi, czy chodzi o kredyt gotówkowy, czy hipoteczny, jednak ogólny wzór umowy kredytowej jest podobny, ponieważ bazuje na przewidzianych przez prawo obligatoryjnych elementach. Dlaczego tak ważne jest zrozumienie wszystkich zamieszczonych w niej punktów? Na co zwrócić uwagę, analizując ten dokument, aby w przyszłości uniknąć przykrych konsekwencji? Do czego zobowiązuje jego podpisanie? Umowa kredytu – definicja, treść, forma, prawa i obowiązki każdej ze stron oraz inne kluczowe informacje. Sprawdź, o czym powinien wiedzieć każdy potencjalny kredytobiorca!

Umowa kredytu – definicja pojęcia

Umowa kredytowa – definicja tego pojęcia jest umieszczona w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Na mocy takiej umowy bank oddaje do dyspozycji kredytobiorcy określoną kwotę środków pieniężnych. Następuje to na ustalony cel oraz na czas wyznaczony w tym dokumencie. W wyniku podpisania umowy o kredyt kredytobiorca zobowiązuje się do: korzystania z otrzymanych pieniędzy na ustalonych warunkach, terminowego zwrotu pożyczonej kwoty wraz z odsetkami oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Jakie elementy zawiera umowa kredytowa?

Artykuł 69 przytoczonego wcześniej aktu prawnego wskazuje, że umowa o kredyt powinna być zawarta na piśmie dla celów dowodowych. Wśród szczegółowych informacji, które ma zawierać ten dokument, znajdują się między innymi kwestie takie, jak: oznaczenie stron umowy, kwota i waluta kredytu, cel, na który został udzielony kredyt, zasady i termin spłaty zobowiązania, wysokość oprocentowania, sposób zabezpieczenia spłaty, zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu, terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, wysokość prowizji (jeśli umowa ją przewiduje), a także warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy. Zainteresowane osoby mogą sprawdzić na stronie internetowej dowolnego banku przykładowy wzór umowy kredytowej, w którym znajdują się wszystkie te obowiązkowe elementy.

Umowa o kredyt – podstawowe informacje

Przed podpisaniem umowy kredytowej należy ją przeczytać ze zrozumieniem, żeby mieć świadomość, jakie może ona przynieść skutki. Trzeba dokładnie, punkt po punkcie prześledzić jej treść. To nic innego jak wyraz odpowiedzialności kredytobiorcy. Choć wzory umowy kredytowej pokazują, że często jest to dość obszerny, co najmniej kilkunastostronicowy dokument, pośpiech nie jest wskazany – niezbędne jest wygospodarowanie wymaganej ilości czasu na dogłębne zapoznanie się z nim.

Warto podejść do tego zadania na spokojnie, aby później nie żałować, że działało się w emocjach i podjęło się nieprzemyślaną decyzję. Jeśli na tym etapie pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, trzeba skorzystać ze wsparcia profesjonalisty, który udzieli rzetelnej odpowiedzi na wszelkie nurtujące Cię pytania. W efekcie będzie można czerpać z takich korzyści jak: uniknięcie nieporozumień i niespodzianek w przyszłości (na przykład w postaci ukrytych kosztów), możliwość wynegocjowania z bankiem lepszych warunków, czy zapobieganie problemom prawno-finansowym. Widać więc, że przeanalizowanie umowy o kredyt to najważniejszy i najprostszy sposób, żeby zadbać o swój własny interes oraz zabezpieczyć się pod kątem finansowym.