Co to jest całkowity koszt kredytu i dlaczego warto znać tę definicję?

Wszystkie osoby, które zdecydowały się już zaciągnąć kredyt, jak również potencjalni kredytobiorcy zainteresowani tą tematyką, na pewno mieli okazję spotkać się w tym kontekście z takim pojęciem, jak całkowita kwota do zapłaty. Jest to kwestia o tyle ważna, że pozwala na wstępie oszacować ostateczny koszt kredytu, co daje przestrzeń do przeanalizowania, czy spłata zobowiązania nie okaże się nadmiernym obciążeniem dla domowego budżetu – w końcu dodatkowe opłaty sprawiają, że należy oddać więcej, niż się pożyczyło. Na co zwrócić uwagę, wyliczając ten wskaźnik? Już teraz zobacz, jak prawidłowo obliczyć całkowity koszt kredytu i sprawdź, co się na niego składa. Dzięki temu porównując dostępne oferty, podejmiesz świadomą decyzję oraz unikniesz w przyszłości problemów finansowych.

Czym jest całkowita kwota kredytu, całkowity koszt kredytu i całkowita kwota do zapłaty? Rozróżnienie pojęć

Za całkowitą kwotę kredytu uznaje się maksymalną kwotę wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących kredytowanych kosztów kredytu, które kredytodawca udostępnia kredytobiorcy na podstawie umowy o kredyt. Natomiast całkowity koszt kredytu to wszelkie koszty, które trzeba ponieść w związku z podpisaniem umowy o kredyt. Z kolei całkowita kwota do zapłaty to suma opisanego wcześniej całkowitego kosztu kredytu i scharakteryzowanej całkowitej kwoty kredytu, a więc wartość wskazująca, ile faktycznie zapłaci się za zaciągnięcie konkretnego zobowiązania.

Jakie elementy składają się na całkowity koszt kredytu?

Na całkowity koszt kredytu składają się przede wszystkim elementy takie jak: opłaty (np. opłata przygotowawcza), prowizje, odsetki, podatki, marże (jeśli są znane kredytodawcy) i ewentualne opłaty za skorzystanie z usług dodatkowych (między innymi ubezpieczenia kredytu), które są niezbędne do zaciągnięcia zobowiązania finansowego lub uzyskania go na oferowanych warunkach. Stanowią one zarobek banku. A co nie wlicza się w koszty kredytu? Jako przykład można wskazać chociażby opłaty notarialne, jakie trzeba ponieść w trakcie ubiegania się o kredyt, koszty prowadzenia rachunku bankowego, kary za opóźnienia w spłacie, czy też w niektórych przypadkach opłaty wynikające ze zmiany kursów walut.

Jak obliczyć całkowity koszt kredytu?

Samodzielne obliczenie całkowitego kosztu kredytu jest dość skomplikowanym zadaniem, zwłaszcza jeśli dąży się do uzyskania bardzo dokładnych wyników, ponieważ nie istnieje jeden, uniwersalny, z góry ustalony wzór, w którym pod niewiadome wstawia się konkretne liczby. Wiele zależy tu między innymi od wysokości pożyczonej kwoty, rodzaju rat (stałe, malejące lub rosnące), czy długości okresu kredytowania. Podczas wykonywania obliczeń trzeba uwzględnić i pododawać do siebie wiele elementów, zatem wymagana jest wyjątkowa staranność. Przybliżone koszty kredytu można wyliczyć, korzystając z dostępnego w Internecie kalkulatora online albo skorzystać w tym zakresie z pomocy profesjonalnego eksperta kredytowego.

Dlaczego warto zwracać uwagę na całkowity koszt kredytu? Podsumowanie

Dokonanie oceny całkowitego kosztu kredytu to zadanie, o którego realizacji powinien pamiętać każdy potencjalny kredytobiorca. Trzeba zrobić to już na etapie analizowania i porównywania ze sobą ofert różnych banków. Dzięki temu spośród wszystkich dostępnych opcji wybierze się produkt bankowy skrojony na miarę indywidualnych potrzeb.